Yleistä

Vuosi oli Autojoukkokiltojen Liitto ry:n 50. toimintavuosi. Liittoon kuuluivat seuraavat kymmenen paikalliskitaa: Helsingin, Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Päijät-Hämeen, Tampereen, Turun ja Vaasan Autojoukkojen killat.

Liiton toiminta on ollut esillä edellisen vuoden tapaan eri maanpuolustusjärjestöjen ja kiltapiirien tapahtumissa. Killat ovat omilla alueillaan järjestäneet jäsenistölleen tapahtumia vaihtelevasti.

Kokoukset

AJK Liiton hallitus on kokoontunut kolme kertaa: 17.2.2013 Tampereella Viola-kodissa ja kaksi kertaa Kouvolassa KarPr autokoululla vuosikokouksen yhteydessä 9.3.2013, ennen ja jälkeen vuosikokouksen.

Hallitus, toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kai Lampi (Kymenlaakso), varapuheenjohtajana Tapio Kaakkolammi (Tampere). Muina jäseninä toimivat:

  • Hans-Rune Holmberg (Helsinki), varalla Heimo Yrjönsalo
  • Esa Heinonen (Häme), varalla Jari Järvi
  • Ari Olli (Keski-Pohjanmaa), varalla Matti Tenkula
  • Tapio Riipinen (Keski-Suomi), varalla Ulla Riipinen
  • Seppo Oinonen (Kymenlaakso), varalla Juha Reinikainen
  • Aulis Hannula (Oulu), varalla Ari Hautaniemi
  • Väinö Liukkonen (Päijät-Häme), varalla Raimo Tykkyläinen
  • Ahti Saario (Tampere), varalla Risto Ojanen
  • Keijo Häkkinen (Turku), varalla Arto Wallenius
  • Juhani Kangas (Vaasa), varalla Esko Saunola

Liiton sihteerinä on toiminut Jukka Vartiainen, apunaan Jani Siljander (Kymenlaakso). Taloudenhoitajana on toiminut Seppo Oinonen (Kymenlaakso) ja liiton toiminnantarkastajana Marja Korhonen (Kymenlaakso), varalla Seppo Tankka (Kymenlaakso).

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat: Kai Lampi, Jani Siljander ja Seppo Oinonen.

Edustukset

Liiton edustajana MPKL:n liittovaltuustossa ja Liikenneturvassa on toiminut Heimo Yrjönsalo (Helsinki).

Muuta toimintaa

AJK Liiton jäsenkilloista useimmat ovat omalla alueellaan käyneet varuskunnissa antamassa liikennevalistusta ja palkitsemassa ansioituneita automiehiä, mikä asiallisella tavalla yhdistää kiltojen toimintaa varuskuntiin.

Jäsenkillat ovat muistaneet palkita ansioituneita jäseniään ja yhteistyökumppaneita tilaamalla liiton myöntämiä ansiomitaleja, merkkejä ja adresseja, mikä olisi jatkossakin suotavaa, koska se osaltaan kohentaa liiton taloutta jäsenmaksujen ohella.

 

 


© 2021 | Autojoukkokiltojen liitto ry