Toimintakertomus vuodelta 2016

Yleistä

Vuosi oli Autojoukkokiltojen Liitto ry:n 53. toimintavuosi. Liittoon kuuluivat seuraavat yhdeksän paikalliskiltaa: Helsingin, Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Päijät-Hämeen, Tampereen ja Turun Autojoukkojen killat.

Liiton toiminta on ollut esillä edellisten vuosien tapaan eri maanpuolustusjärjestöjen ja kiltapiirien tapahtumissa. Killat ovat omilla alueillaan järjestäneet jäsenistölleen tapahtumia vaihtelevasti.

Kokoukset

AJK Liiton hallitus kokoontui kolme kertaa; kaksi kertaa 9.4.2016 Tampereella Suojeluskunta- ja Lottamuseossa sekä kerran 29.10.2016 Oulussa ravintola Rauhalassa.

Hallitus, toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Timo Pohjola (Kymenlaakso) ja varapuheenjohtajaksi Tapio Kaakkolammi (Tampere). Muina jäseninä toimivat:
Hans-Rune Holmberg (Helsinki), varalla Heimo Yrjönsalo Esa Heinonen (Häme), varalla Jari Järvi
Ari Olli (Keski-Pohjanmaa), varalla Marko Pesonen Tapio Riipinen (Keski-Suomi), varalla Erkki Jurvanen Seppo Oinonen (Kymenlaakso), varalla Juha Reinikainen Aulis Hannula (Oulu), varalla Jari Mattila
Mikko Jäätmaa (Päijät-Häme), varalla Tarja Kalenius Ahti Saario (Tampere), varalla Juha Kivistö
Keijo Häkkinen (Turku), varalla Arto Walleniu

Liiton sihteerinä toimi Jani Siljander (Kymenlaakso). Taloudenhoitajana toimi Seppo Oinonen (Kymenlaakso) ja liiton toiminnantarkastajana Heikki Heiramo (Kymenlaakso) varahenkilönään Mervi Tuominen (Kymenlaakso).
Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat Seppo Oinonen, Timo Pohjola ja Jani Siljander.

Edustukset

AJK Liiton edustajana Liikenneturvassa Heimo Yrjönsalo (Helsinki).

Muuta toimintaa

AJK Liiton jäsenkilloista useimmat ovat omalla alueellaan käyneet varuskunnissa antamassa liikennevalistusta ja palkitsemassa ansioituneita automiehiä, mikä asiallisella tavalla yhdistää kiltojen toimintaa varuskuntiin.
Jäsenkillat ovat muistaneet palkita ansioituneita jäseniään ja yhteistyökumppaneita tilaamalla liiton myöntämiä ansiomitaleja, merkkejä ja adresseja, mikä olisi jatkossakin suotavaa, koska se osaltaan kohentaa liiton taloutta jäsenmaksujen ohella.

Autojoukkojen Oulun Kilta vietti 50-vuotismerkkipäiviään ravintola Rauhalassa 29.10.2016. Liiton hallitus onnitteli Oulun kiltaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja lukuisan kiltalaisten toimesta.
4.6.2016 Autojoukkojen Turun kilta edusti Autojoukkokiltojen Liittoa valtakunnallisessa puolustusvoimien lippujuhlaparaatissa Turussa.


Hallitus


© 2021 | Autojoukkokiltojen liitto ry