Yleistä

Vuosi oli Autojoukkokiltojen Liitto ry:n 55. toimintavuosi. Liittoon kuuluivat seuraavat yhdeksän paikalliskiltaa: Helsingin, Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Päijät-Hämeen, Tampereen ja Turun Autojoukkojen killat. Kokonaisjäsenmäärä noin 2200 jäsentä

 

Liiton toiminta

On ollut edellisten vuosien tapaan toimiminen kiltojen kattojärjestönä mm. Maanpuolustuskillan ja muiden maanpuolustusjärjestöjen suuntaan.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL) tiedotteet on jaettu liiton sihteerin kautta keskitetysti. Samoin liiton edustaja/edustajat ovat osallistuneet MPKL vuosikokouksiin. Liitto on huolehtinut mm. huomionosoituksien hankinnasta ja edelleen toimittamisesta jäsenkilloille. Lisäksi liitto on huomioinut jäsenkiltojen tapahtumat osallistumalla niihin.

Pääasiassa jäsenkillat ovat omilla alueillaan järjestäneet jäsenistölleen tapahtumia.

 

AJK Hämeen kilta

Sihteeri Yrjönsalo /Jari Järvi ovat yhdessä toukokuussa 2018 selvitelleet Ajk Hämeen killan toimintaa Ajk Hämeen killan osalta todetaan, että killan toiminta on lähes loppunut. Kilta ei enää ole rekisteröitynä PRH järjestelmässä, mutta purkautumispäätöstäkään ei  killan toimesta ole tehty.

Liiton hallitus teki kokouksessaan 27.10.2018 Helsingissä päätöksen, että Ajk Hämeen kiltaa ei toistaiseksi eroteta, vaikka mm. jäsenmaksut ovat maksamatta, vaan Tampereen ja Lahden killat ottavat yhteyttä ja yrittävät selvittää toiminnan jatkamista.. Tukea antaa myös AJKL.

 

Liiton hallitus ja toimihenkilöt  

Puheenjohtaja: Timo Pohjola (Kymenlaakso)

Varapuheenjohtaja Tapio Kaakkolammi (Tampere)

Jäsenet:

 • Hans-Rune Holmberg (Helsinki), varalla Heimo Yrjönsalo
 • Ari Olli (Keski-Pohjanmaa), varalla Eero Multanen            
 • Tapio Riipinen (Keski-Suomi), varalla Erkki Jurvanen        
 • Seppo Oinonen (Kymenlaakso), varalla Juha Reinikainen  
 • Aulis Hannula (Oulu), varalla Jari Mattila                         
 • Mikko Jäätmaa (Päijät-Häme), varalla Tarja Kalenius
 • Ahti Saario (Tampere), varalla Juha Kivistö                            
 • Keijo Häkkinen (Turku), varalla Arto Wallenius               

 

Liiton sihteeri Jani Siljander Vuosikokoukseen 21.04.2018 asti.

Taloudenhoitajana  Seppo Oinonen (Kymenlaakso)  Liiton Toiminnantarkastajana Heikki Heiramo (Kymenlaakso) varahenkilönään Mervi Tuominen (Kymenlaakso).

 

Edustukset

 • MPKL kokouksiin: Juha Kivistö ja Mikko Sinkkonen
 • Liikenneturva:  Heimo Yrjönsalo (H:ki)

 

Toimikunnat

Liitolla on ollut Työvaliokunta, jonka ovat muodostaneet puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) rahastonhoitaja/taloudenhoitaja sekä sihteeri.

 

Muuta

 • AJKL puheenjohtaja Timo Pohjola osallistui Autojoukojen Keski-Pohjanmaan killan 50-vuotisjuhlaan 24.03.2018 Kokkolassa.
 • AJKL:n sihteeri vaihtui 21.04.2018 Lahden vuosikokouksessa. Valituksi tuli Ajhk jäsen ja varapuheenjohtaja Heimo Yrjönsalo, joka otti tehtävät vastaan välittömästi.
 • AJKL työvaliokunta piti sihteerin vaihdoksen johdosta palaverin Kouvolan Sokos hotellissa 20.08.2018.
 • Poissa taloudenhoitaja Seppo Oinonen.
 • AJKL:n sihteeri kävi onnittelemassa ja vei liiton tervehdyksen 1.9.2018 Autojoukkojen
 • Keski-Suomen killan 30 v juhlaan Laukaan Tupasvillaan.

 

Kokoukset

 • AJK Liiton hallitus kokoontui kolme kertaa;
 • Kaksi kertaa 21.4.2018 sääntömääräisen vuosikokouksen yhteydessä Hennalan ent. varuskunnassa rak.44 Lahti.
 • Yhden kerran 24.9.2018 Kaartin Jääkärirykmentin perinnetalossa Santahaminassa Helsinki
 • Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.4.2018
 • Lahdessa ent. Hennalan varuskunta-alueella.

 

Ajkl  hallitus

 


© 2021 | Autojoukkokiltojen liitto ry