Toimintakertomus vuodelta 2019

 

Yleistä

Vuosi oli Autojoukkokiltojen Liitto ry:n 56. toimintavuosi. Liittoon kuuluivat seuraavat kahdeksan paikalliskiltaa  vuosikokouksen jälkeen: Helsingin, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Päijät-Hämeen, Tampereen ja Turun Autojoukkojen killat. Kokonaisjäsenmäärä noin 2000 jäsentä.

 

Liiton toiminta

On ollut edellisten vuosien tapaan toimiminen kiltojen kattojärjestönä mm. Maanpuolustuskillan ja muiden maanpuolustusjärjestöjen suuntaan.

Samoin liiton edustaja/edustajat ovat osallistuneet MPKL vuosikokouksiin. Liitto on huolehtinut mm. huomionosoituksien hankinnasta ja edelleen toimittamisesta jäsenkilloille. Lisäksi liitto on huomioinut jäsenkiltojen tapahtumat osallistumalla niihin.

Pääasiassa jäsenkillat ovat omilla alueillaan järjestäneet jäsenistölleen erilaisia tapahtumia.

 

AJK Hämeen kilta

Killan toiminta oli loppunut, jolloin liittokokous (vuosikokous) huhtikuussa 2019 teki päätöksen killan erottamiseksi liiton jäsenyydestä. Sihteerin toimesta lähetettiin sähköpostilla tieto liiton päätöksestä pöytäkirjan muodossa syksyllä 2019. Kuittausta ei saatu.

 

Liiton hallitus ja toimihenkilöt  

 • Puheenjohtaja: Timo Pohjola (Kymenlaakso)
 • Varapuheenjohtaja Tapio Kaakkolammi (Tampere)

Jäsenet

 • Hans-Rune Holmberg (Helsinki), varalla Heimo Yrjönsalo
 • Ari Olli (Keski-Pohjanmaa), varalla Eero Multanen           
 • Tapio Riipinen (Keski-Suomi), varalla Erkki Jurvanen        
 • Seppo Oinonen (Kymenlaakso), varalla Juha Reinikainen  
 • Aulis Hannula (Oulu), varalla Jari Mattila                         
 • Mikko Jäätmaa (Päijät-Häme), varalla Tarja Kalenius
 • Ahti Saario (Tampere), varalla Juha Kivistö                            
 • Voitto Suvila Loimaa, varalla Arto Wallenius               
 • Liiton sihteeri Heimo Yrjönsalo
 • Taloudenhoitajana  Seppo Oinonen (Kymenlaakso) Heimo Yrjönsalo (Helsinki)
 • Liiton Toiminnantarkastajana Antti Ahola  ja Keijo Häkkinen (Turun kilta)

 

Edustukset

MPKL kokouksiin valittu: Juha Kivistö ja Antti Saario (Tampere)

Liikenneturvan kokouksiin valittu:  Heimo Yrjönsalo (H:ki)

Kevätkokous10.5.2019 Helsinki

 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. AJKL toiminnassa

MPKL ilmoittaa sivuillaan että myös Autojoukkokiltojen Liitto ry:n liittona kuuluvan jäsenekseen. AJKL jäsenkilloista MPKL:n  kuuluvat Autojoukkojen Helsingin kilta ry ja Autojoukkojen Tampereen Seudun kilta ry.

 

AJK liitosta

jäseninä ovat ainoastaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Jäsenmaksua

AJKL maksaa vuosittain 200e. Kuluneen vuoden aikana AJKL osalta ei ole  muutosta.

 

Toimikunnat

Liitolla on Työvaliokunta jonka tehtävät ovat mainittu liiton säännöissä. Työvaliokunnassa ovat puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) rahastonhoitaja/taloudenhoitaja sekä sihteeri.

 

Kokoukset

AJK Liiton hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa;

Kaksi kertaa sääntömääräisen liitto ( vuosikokouksen) yhteydessä Laukaalla

13.4.2019

Yhden kerran Tampereella 12.10.2019  

Liitto(Vuosikokous)

Sääntömääräinen AJK Liitto (vuosikokous ) pidettiin  Laukaan Tupasvillassa

13.4.2019

 

Jäsenistö

Autojoukkokiltojen Liitto ry jäseninä ovat olleet kahdeksan jäsenkiltaa, joiden

yhteenlaskettu jäsenmäärä on enintään n. 2000 (Arvio. Kaikki jäsenkillat eivät ole ilmoittaneen jäsenmääriään)

 

Talous

Liiton talous on lähes säilynyt toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisena.

Pääasiallisena tulolähteenä on ollut jäsenkiltojen maksamat jäsenmaksut, jotka ovat olleet 1.5 e/jäsen. Poikkeuksena Autojoukkojen Turun kilta ry, joka on maksanut jäsenmaksuna aikoinaan sovitun erillissopimuksen mukaan ”kertamaksun”vuodessa

.Vuoden 2019 Turun killan maksu  suhteutettuna liitolle ilmoitettuun  jäsenmäärään on ollut 0.41e/jäsen.

Jäsenmaksujen perinnässä ja maksamisessa kuluneena vuonna tapahtui työnjaossa virhe (Rahastonhoitaja/sihteeri) jolloin jäsenkillat maksoivat vuoden

2019 jäsenmaksun tammi-helmikuussa 2020.

Jäsenmaksujen perinnässä jäsenkilloilta on ollut hankaluuksia, koska kaikki jäsenkillat eivät ole ilmoittaneen jäsenmääriään, johon jäsenmaksusummat perustuvat.

Toissijainen kassavirta on muodostunut vuoden aikana myydyistä tuotteista,

jotka ovat huomionosoituksissa käytettyjä mitaleita, ansiomerkkejä jne.

Liitolla on tili Nordea pankissa no iban 43 1519 3000 1220 99

 

Tiedotus

Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL) tiedotteet on jaettu keskitetysti liiton sihteerin kautta. Tiedotteet ovat saaneet kaikki jäsenkillat riippumatta ovatko

MPKL jäseniä vai ei.

Liikenneturvan lähettämiä s-postitiedotteita on  tullut sihteerille, joka on edelleen lähettänyt ne jäsenkilloille.

Koska osa tiedotteista on ollut ns. yleistiedotteita on jäsenkiltojen kanssa sovittu, että sihteeri suorittaa sensurointia.

 

Muuta

Jäsenkillat ovat vuoden aikana järjestäneet omatoimisesti erilaisia tilaisuuksia ja vierailuja, joita tähän toimintakertomukseen ei ole kirjattu.

Autojoukkokiltojen Liiton  hallitus


© 2021 | Autojoukkokiltojen liitto ry