Toimintakertomus vuodelta 2020

 Yleistä

Vuosi oli poikkeuksellinen maailmalta myös Suomeen levinneen Korona viruksen johdosta. Valtiovallan todettua tilanteen, otettiin käyttöön mm. poikkeuslait, joiden yhteydessä mm. Uudenmaalääni suljettiin kolmeksi viikoksi ja yleiset kokoukset kiellettiin.

Kokoontumisrajoitukset johtivat mm. siihen, että Autojoukkokiltojen liiton suunnittelema vuosikokous 04.04.2020 Tampereella  siirrettiin työvaliokunnan päätöksellä  myöhäisenpään ajankohtaan.(26.09.2020)

 Vuosi oli kuitenkin Autojoukkokiltojen Liitto ry:n 57. toimintavuosi. Liittoon kuuluivat edelleen seuraavat kahdeksan jäsenkiltaa : Helsingin, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Päijät-Hämeen, Tampereen ja Turun Autojoukkojen killat. Kokonaisjäsenmäärä noin 2000 jäsentä.

Yleistä liiton toiminnasta poikkeustilanteessa.

Toiminta ei muuttunut ja edellisten vuosien tapaan vaan  liitto toimi jäsenkiltojen kattojärjestönä mm. Maanpuolustuskillan (MPKL) ja muiden maanpuolustusjärjestöjen suuntaan.

Samoin liiton edustaja/edustajat olivat valmiina osallistumaan MPKL vuosikokoukseen, joihin kuitenkin tuli muutoksia.

Liitto on huolehtinut mm. huomionosoituksien hankinnasta ja edelleen toimittamisesta jäsenkilloille sitä mukaa kun esityksiä ja tilauksia on tullut.

Pääasiassa jäsenkillat ovat omilla alueillaan järjestäneet jäsenistölleen erilaisia tapahtumia poikkeus määräykset huomioiden.

Liiton vuosikokouksessa 13.04. 2019 valittu hallinto jatkoi tehtäviään 26.09.2020 asti. (1v.5kk.13pv)

Liiton tilit ja tilinpäätös valmistui kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä ja lähetettiin lausunnolle ja hyväksyttäväksi jokaiselle jäsenkillalle. Sihteeri pyysi hyväksymistä tai hylkäämistä sähköpostikokouksen muodossa.

Kaksi jäsenkiltaa  ei vastannut.

S-postikokouksesta laadittiin erillinen pöytäkirja perustuen s-postiviestintään.

Täten tilit ja tilinpäätös saatiin hyväksyttyä. Päätettiin kuitenkin vielä

ottaa asia esille kun liiton kokous rajoituksista huolimatta voitiin pitää 26.09.2020. Pidetyssä kokouksessa toistamiseen käsiteltäessä jäsenkilloilla ei ollut huomautettavaa.

Liiton hallinto ja toimihenkilöt 13.04.2019-26.09.2020

 Puheenjohtaja: Timo Pohjola (Kymenlaakso)

Varapuheenjohtaja Tapio Kaakkolammi (Tampere)

Jäsenet:

Hans-Rune Holmberg (Helsinki), varalla Heimo Yrjönsalo

Ari Olli (Keski-Pohjanmaa), varalla Eero Multanen           

Tapio Riipinen (Keski-Suomi), varalla Erkki Jurvanen       

Seppo Oinonen (Kymenlaakso), varalla Juha Reinikainen 

Aulis Hannula (Oulu), varalla Jari Mattila                        

Mikko Jäätmaa (Päijät-Häme), varalla Tarja Kalenius

Ahti Saario (Tampere), varalla Juha Kivistö                           

Voitto Suvila Loimaa, varalla Arto Wallenius              

Liiton sihteeri Heimo Yrjönsalo

Taloudenhoitajana  Seppo Oinosen (Kymenlaakso) kuoltua alkuvuodesta 2020 oli liiton sihteeri Heimo Yrjönsalo (Helsinki) hoitanut tilejä jo vuoden 2019 lopulta alkaen.

Liiton toiminnantarkastajana Antti Ahola  ja varatoiminnantarkastajana  Arto Wallenius ( korjaus)

Edustukset

Liitolla oli kahteen eri paikkaan  edustuspaikat.

MPKL kokouksiin oli valittu: Juha Kivistö ja Antti Saario (Tampere ) ja

Liikenneturvan kokouksiin:  Heimo Yrjönsalo (H:ki)

Mpkl

AJKL jäsenkilloista MPKL:n  kuuluvat Autojoukkojen Helsingin kilta ry ja Autojoukkojen Tampereen Seudun kilta ry.

Liitosta jäseninä olivat hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Jäsenmaksua liitto maksoi hallituksen jäsenistä 10e/jäsen/vuosi

Toimikunnat

Liitolla on työvaliokunta jolle liittokokous on delekoinut / siirtänyt osan hallituksen päätösvaltaan kuuluvia päivittäisiä tehtäviä.

Työvaliokuntaan kuuluivat liiton puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) rahastonhoitaja/taloudenhoitaja sekä sihteeri.

Kokoukset

Työvaliokunnan sähköpostikokous; päätös liittokok.siirrosta.         16.03.2020

Työvaliokunnan sähköpostikokous; päätös liittokok.pitämisestä     14.08.2020

Työvaliokunnan sähköpostikokous: päätös Myyntimater.hävikki    06.10.2020

Liiton hallituksen sähköpostikokous; Tilien käsittely/hyväk.          06-23.06.2020

Liiton hallituksen kokous; Nokia                                    26.09.2020

Liiton hallituksen järj.kokous; Nokia                                               26.09.2020                                                                    

Liiton vuosikokous

Sääntömääräinen Liiton vuosikokous voitiin pitää  26.09.2020

Nokialla osoitteessa Kuljuntie 3

Isäntänä toimi Autojoukkojen Tampereen seudun kilta ry.

Talous

Liiton talous on ollut  lähes toimintasuunnitelman ja talousarvion mukainen.

Pääasiallisena tulolähteenä on ollut jäsenkiltojen maksamat jäsenmaksut, jotka ovat 1.5 e/jäsen. Poikkeuksena Autojoukkojen Turun kilta ry, joka on maksanut jäsenmaksuna aikoinaan sovitun erillissopimuksen mukaan ”kertamaksun” vuodessa.

Jäsenmaksujen perinnässä ja maksamisessa tapahtui virhe niin että jäsenkillat maksoivat vuoden 2019 jäsenmaksun vasta tammi-helmikuussa 2020, ja vuoden 2020 jäsenmaksun sovitusti marraskuun loppuun mennessä. Siten vuoden 2020

aikana liiton tilille tuli kahden vuoden jäsenmaksut.

Toissijainen kassavirta on edelleen muodostunut vuoden aikana myydyistä tuotteista, jotka ovat huomionosoituksia, kuten  mitaleita, ansiomerkkejä ja

kunniakirjoja.

Liitolla on tili Nordea pankissa no iban FI 43 1519 3000 1220 99.

Kokonaisuutena taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa. Liiton  vuosikokouksessa tuotiin esiin, että osa varoista tulee siirtää erilliselle sijoitus tms. rahastotilille.

Työvaliokunta valmistelee asiaa.

Avustukset

Autojoukkojen Päijät-Hämen kilta ry:lle  myönnettiin liiton puheenjohtajan esityksestä vuoden 2020 jäsenmaksuvapautus korona epidemian johdosta, joka

oli keskeyttänyt ko. jäsenkillan toiminnan alkuvuodesta 2020 . Avustus oli talousarviossa varattu 200 euroa.

Tiedotus

Liiton sihteerille tulleet Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL) tiedotteet on jaettu keskitetysti jäsenkiltojen sähköposti osoitteisiin.

Tiedotteet ovat saaneet kaikki jäsenkillat riippumatta ovatko

MPKL jäseniä vai ei.

Liikenneturvan lähettämiä s-postitiedotteita on tullut myös  sihteerille, joka on edelleen lähettänyt ne jäsenkilloille, ellei kyse ole ollut vähäpätöisistä ja mainosluonteisesta materiaalista.

Koska osa tiedotteista on ollut ns. yleistiedotteita on jäsenkiltojen kanssa sovittu, että sihteeri suorittaa sensurointia.

Toimintasuunnitelmassa  hyväksyttyä liiton kotisivuja ei ole saatu päivitettyä ammattihenkilön puutteen johdosta.

Muuta

Jäsenkillat ovat vuoden aikana järjestäneet omatoimisesti erilaisia tilaisuuksia ja vierailuja, joita tähän toimintakertomukseen ei ole kirjattu.

 Autojoukkokiltojen liito ry  hallitus


© 2023 | Autojoukkokiltojen liitto ry