Toimintakertomus vuodelta 2021

Yleistä

Vuosi oli edelleen poikkeuksellinen Suomeen levinneen Korona viruksen johdosta. Tämä aiheutti toimintasuunnitelmiin kirjattujen toimintojen siirtymistä, muuttamista ja soveltamista. Kokoontumisrajoitukset johtivat mm. siihen, että liiton suunnittelema vuosi- (liitto) kokous pidettiin ja toteutettiin Teams etäkokouksena24.4.2021 klo 12.00 alkaen.

Kokouksen menettelytapa oli aikaisemmin hyväksytty jäsenkilloilla. Sääntöjen mukaiset toimenpiteen saatiin siten poikkeusjärjestelyin toteutettua.

Liiton etävuosikokouksessa 24.4.2021 klo 12.00 todettiin, että eri jäsenkilloista 11 henkilöä oli kirjautunut kokoukseen.

Vuosi oli Autojoukkokiltojen Liitto ry:n 58. toimintavuosi. Liittoon kuuluivat edelleen seuraavat kahdeksan jäsenkiltaa: Helsingin, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Päijät-Hämeen, Tampereen ja Turun Autojoukkojen killat joiden kokonaisjäsenmäärä yhteensä yli 2000 jäsentä.

Liiton varsinainen toiminta

Toiminta ei muuttunut edellisestä vuodesta, vaan liitto toimi kahdeksan (8 kpl) jäsenkillan kattojärjestönä mm. Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) ja muiden maanpuolustusjärjestöjen suuntaan.

MPKL jäseninä olivat liiton hallitus varajäsenineen, yhteensä 8+8=16+2 eli 18 jäsentä. (MPKL ilmoitettu 8+8 jäsentä, koska Ajk Helsingin ja Tampereen kiltaa edustavat 2+2 hallituksen jäsentä kuuluvat jo oman kiltansa kautta MPKL jäsenistöön).

Liiton valitsemat edustajat osallistuivat MPKL vuosi- ja muihin kutsuttuihin kokouksiin.

Liiton huomionosoitukset

Liitto on huolehtinut mm. liiton omien huomionosoituksien hankinnasta ja edelleen toimittamisesta jäsenkilloille sitä mukaa, kun esityksiä tai tilauksia on tullut.  Jäsenkillat ovat itse huolehtineet palkittavista henkilöistä. 

Kunniamerkkien ym. varastoinnista, postittamisesta ja täydentämisestä on vastannut Ajk:n Tampereen kilta ja sen pj. Tapio Kaakkolammi.

Bensiinihusaarin miekka luovutettiin Tampereen killan puheenjohtaja Tapio Kaakkolammille, jolle miekan lupasi lähettää edellisen vuoden haltija liiton sihteeri Heimo Yrjönsalo. 

Monet jäsenkillat ovat toimintaansa ottaneet tavaksi palkita joukko-osastojen valitsemia varusmieskuljettajia heidän palveluksensa päätyttyä. Näiden osalta liitto ei ole pitänyt erillistä kirjanpitoa.

Jäsenkiltojen toiminta

Jäsenkillat ovat omilla alueillaan järjestäneet jäsenistölleen erilaisia tapahtumia poikkeus määräykset huomioiden.

Liiton hallinto

Puheenjohtaja: Timo Pohjola (Kymenlaakso)

Varapuheenjohtaja Tapio Kaakkolammi (Tampere)

Hallituksen jäsenet:

 • Heimo Yrjönsalo (Helsinki), varalla Hans-Rune Holmberg
 • Ari Olli (Keski-Pohjanmaa), varalla Marko Pesonen           
 • Tapio Riipinen (Keski-Suomi), varalla Erkki Jurvanen        
 • Juha Reinikainen (Kymenlaakso), varalla Kalervo Seppälä 
 • Aulis Hannula (Oulu), varalla Jari Mattila 
 • Ahti Saario (Tampere), varalla Juha Kivistö
 • Seppo Punna (Turku), varalla Voitto Suvila                    
 • Ajk Päijät-Häme (Lahti) ei ilmoittanut edustajiaan                           

Liiton sihteerinä ja taloudenhoitaja toimi Heimo Yrjönsalo.

Liiton toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Ahola ja varatoiminnantarkastajaksi Arto Wallenius (Ajk Turku).

Edustukset:

Liitolla oli kahteen yhteisöön edustuspaikat:

 • MPKL kokouksiin oli valittu: Juha Kivistö ja Antti Saario (Tampere)
 • Liikenneturvan kokouksiin: Heimo Yrjönsalo, varajäsenenä Hans-Rune Holmberg (Helsinki)

MPKL

AJKL jäsenkilloista MPKL:n kuuluvat:

 • Autojoukkojen Helsingin kilta ry
 • Autojoukkojen Tampereen Seudun kilta ry

Liitosta jäseninä olivat hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

Jäsenmaksua liitto maksoi hallituksen jäsenistä 10e/jäsen/vuosi (160€).

Toimikunnat

Liitolla on työvaliokunta jolle liittokokous on siirtänyt osan hallituksen päätös-valtaan kuuluvia päivittäisiä tehtäviä.

Työvaliokuntaan kuuluivat:

 • liiton puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja
 • rahastonhoitaja/taloudenhoitaja
 • sihteeri                                                    

Liiton kokoukset

Sääntömääräinen Liiton vuosikokous pidettiin etäkokouksena (Teams) 24.4.2021.

Hallituksen kokoukset

Hallitus piti vuosikokousta valmistelevan kokouksen etäkokouksena (Teams) 24.4.2021.

Hallitus piti vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen etäkokouksena (Teams) 24.4.2021.

Hallitus piti kokouksen Oulussa 1-3.10.2021. Kokous alkoi 02.10.2021 klo 12.30. Viikonlopun isäntänä ja kutsujana toimi Autojoukkojen Oulun kilta ry ja sen puheenjohtaja Aulis Hannula, joka oli järjestänyt ohjelmaan mm. automuseossa käynnin ja Oulun kaupungin alueelle linja-autolla suoritetun kiertoajelun.

Työvaliokunta piti muutamia etäkokouksia, puhelinneuvotteluja ja sähköposti palavereja, koskien lähinnä hallituksen ja vuosikokouksen järjestelyjä. Näistä ei kirjattu pöytäkirjoja tai muistioita.

Talous

Liiton talous on ollut toimintasuunnitelman ja lähes talousarvion mukainen, jota voidaan olosuhteet ja toiminnan laatu huomioiden pitää hyvänä.

Pääasiallisena tulolähteenä on ollut jäsenkiltojen maksamat jäsenmaksut, jotka olivat 1.5 e/ jäsen, poikkeuksena Autojoukkojen Turun kilta ry, joka on maksa-nut jäsenmaksuna aikoinaan sovitun erillissopimuksen mukaan ”kertamaksun” 500e vuodessa.

Oulun vuosikokouksessa päätettiin Ajk Keski-Suomen killan Tapio Riipisen esityksestä, että liitolle tuleva jäsenmaksu maksetaan vain niiden jäsenten osalta, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa omalle killalle. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Toissijainen kassavirta on muodostunut vuoden aikana myydyistä tuotteista, jotka ovat huomionosoituksia, kuten mitaleita, ansiomerkkejä ja kunniakirjoja.

Liitolla on tili Nordea pankissa, tilinumero 43 1519 3000 1220 99.

Kokonaisuutena taloudellinen tilanne on vakaa. Liiton vuosikokouksessa tuotiin uudelleen esiin, että osa varoista tulee siirtää erilliselle sijoitus tms. rahastotilille.

Työvaliokunta on valmistellut asiaa, joka on valmisteilla.

Avustukset

Autojoukkojen Päijät-Hämen kilta ry:lle myönnettiin liiton puheenjohtajan esityksestä vuoden 2020 jäsenmaksuvapautus korona epidemian johdosta, joka

oli keskeyttänyt ko. jäsenkillan toiminnan alkuvuodesta 2020. Avustus oli talousarviossa varattu 200 euroa. Vuosikokouksessa todettiin edelleen, että killan jäsenmaksu vuodelta 2021 on jälleen maksamatta. Vuosikokous päätti, että liiton puheenjohtaja keskustelee ko. Killan johdon kanssa. Kuluvana vuonna avustuksia ei ole myönnetty.

Tiedotus

Liiton sihteerille tulleet Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL) tiedotteet ja muut, on jaettu keskitetysti jäsenkiltojen sähköposti osoitteisiin.

Tiedotteet ovat saaneet kaikki jäsenkillat riippumatta ovatko MPKL jäseniä vai ei.

Voidaan todeta, että poikkeusolojen ja pandemian johdosta kaikkien yhteistyö-kumppaneiden tiedotteet ovat huomattavasti vähentyneet.

Liikenneturvan lähettämiä s-postitiedotteita on edelleen tullut sihteerille, joka on lähettänyt ne jäsenkilloille, ellei kyse ole ollut vähäpätöisistä ja mainosluontei-sesta materiaalista.

Toimintasuunnitelmassa hyväksyttyä liiton kotisivuja ei ole saatu uusittua. Ammattimainen päivittäjä on saatu rekrytoitua, mutta hän ei vielä ole perehtynyt tehtävään. Voidaan todeta, että ko. ammattihenkilöistä on pulaa.

Koska aikaisemmin jo havaittiin, että nykyisiä kotisivuja ei voi enää päivittää ns. vanhalle alustalle hankittiin liitolle ns. uusi kotisivualusta ja domainit Multim Oy Isolinnankatu 24, 28100 Pori sijaitsevalta yhtiöltä. Kustannus vuotta kohden on 237.70€.

Muuta

Jäsenkillat ovat vuoden aikana järjestäneet omatoimisesti erilaisia tilaisuuksia ja vierailuja, joita tähän toimintakertomukseen ei ole kirjattu.

Autojoukkokiltojen liito ry hallitus


© 2023 | Autojoukkokiltojen liitto ry